Tid for materialitet: Kari Kindberg

Utstillingen viser keramiske skulpturarbeider fra Kindbergs masteroppgave i Design, kunst og håndverk v/USN våren 2019.

Gjennom å sammenstille byster i leire og komponenter fra datateknologi undersøker Kindberg sammenhengen mellom materialitet og tidsbevissthet. Oppgaven belyser behovet for å prioritere og vektlegge kunst og håndverksfaget i skolen, og understreker viktigheten av at skoler og kunst og håndverkslærere legger til rette for gode estetiske læringsprosesser. 

I en stadig mer digitalisert og teknisk hverdag er det viktig at elever får mulighet til å bruke alle sine sanser i arbeid med ulike materialer og teknikker: øve opp evnen til å lytte til materialene, tåle og forstå den motstanden de gir. Kan en slik evne gjøre oss i bedre stand til å håndtere motstand i livet for øvrig?

På åpningen onsdag den 14.august kl. 12.30 vil Kari Kindberg gi oss et innblikk i sitt mastergradsprosjekt. Vi håper at mange vil prioritere å ta med sine studenter til åpningen.

Velkommen!Hilsen Foajégalleriet

Du kan se bilder fra Kari Kindbergs masterutstilling her:
Tid for materialitet

Master i design, kunst og håndverk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s